LINKU I COOKIES

Çfarë janë cookies?

Një Cookie është një skedar i vogël me të dhëna, i cili ruhet në kompjuterin tuaj brenda një shfletuesi interneti kur ju vizitoni disa faqe të caktuara interneti. Cookies nuk përmbajnë dhe as nuk mbledhin informacion kur janë të izoluara por vetëm kur lexohen nga një server përmes një shfletuesi interneti; ato mund të japin informacion duke e bërë më të lehtë ofrimin e një shërbimi më miqësor për përdoruesin me anë të regjistrimit, përmes të dhënave të tjera, të preferencave të përdoruesit, dhe duke identifikuar gabimet dhe/ose duke mbledhur të dhëna për statistika. Cookies nuk do të dëmtojë kompjuterin tuaj dhe nga përdorimi i kësaj faqeje nuk do të ruhet asnjë informacion personal identifikues. Për më shumë informacion lidhur me përdorimin e cookies në këtë faqe, ju lutemi shihni “Si të përdorim Cookies”. Përdorimi i plotë i faqes sonë të internetit kërkon instalimin e cookies. Nëse dëshironi të çaktivizoni ndonjë nga cookies të instaluar, do t'ju duhet gjithsesi të shfletoni faqen; megjithatë, disa elemente të caktuara të faqes mund të çaktivizohen. Në pjesën më të madhe të shfletusëve të internetit (p.sh. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari dhe Google Chrome) cookies aktivizohen në mënyrë automatike. Ju mund të vendosni nëse, dhe deri në çfarë mase, do të lejoni që cookies të aksesojnë kompjuterin tuaj, duke ndryshuar konfigurimin e shfletuesit që përdorni. Shihni “Menaxhimi i Cookies” ku mund të zbuloni se si të kontrolloni dhe të ndryshoni konfigurimin e cookies. Ju lutemi kini parasysh që nëse nuk bëni ndonjë ndryshim, kjo do të thotë se ju pranoni konfigurimin automatik të shfletuesit dhe se bini dakord për aktivitetin e cookies. Nëse nuk jeni dakord, ju lutemi ndryshoni konfigurimin e shfletuesit dhe kufizoni apo çaktivizoni cookies.

Ky informacion përshkruhet si pjesë e përpjekjeve tona për të vepruar në përputhje me legjislacionin më të fundit dhe për të garantuar transparencën, ndershmërinë dhe qartësinë tonë rreth privatësisë së përdoruesit. Ju lutemi bëni referencë me Politikën tonë të Privatësisë (Kushtet dhe Afatet) për më shumë informacion.

Si të përdorim cookies Ju mund të vini re praninë e llojeve të ndryshme të cookies që gjenerohen kur vizitoni këtë faqe interneti. Ne përdorim tre lloje cookies:

Cookies për sesionet, të cilat fshihen automatikisht pas çdo vizite. Cookies të vazhdueshme të cilat do të mbeten aktive edhe pasi të keni vizituar disa herë këtë faqe. Cookies të palëve të treta, të cilat përdoren nga faqe interneti partnere të ndërlidhura me faqen tonë ose me të cilat ne jemi të lidhur. Cookies për sesionet Këto ju lejojnë të kryeni disa funksione në faqe, si për shembull memorizimi i një informacioni të përsëritur në ndonjë rubrikë brenda sesionit që po shfletoni. Përveç kësaj, ato ju ndihmojnë të kufizoni nevojën për të transferuar informacion në internet. Ato nuk ruhen në kompjuterin tuaj dhe do të skadojnë kur ju të përfundoni sesionin në shfletuesin tuaj.

Cookies të vazhdueshme

Ato bëjnë të mundur njohjen e vizitorëve anonim të përsëritur në faqen e internetit. Duke u lidhur me një identifikues anonim që gjenerohet në mënyrë automatike, mund të merren të dhëna për informacione specifike të shfletimit, si për shembull si e keni gjetur këtë faqe, faqet që shihni, opsionet që zgjidhni dhe lidhjet që keni zgjedhur nëpër faqe. Me monitorimin e këtij informacioni, ne kemi mundësinë të përmirësojmë faqen e internetit, duke përfshirë edhe rregullimin e gabimeve dhe përmirësimin e përmbajtjes së faqes. Ne përdorim programin Adobe SiteCatalyst për të analizuar përdorimin e faqes, ndërveprimet në faqe dhe ruterat e përdorur për të shfletuar këtë faqe. Këto njihen ndryshe me emrin “matrica e faqes së internetit” ose “analitika”. Ne nuk ruajmë asnjë informacion personal si pjesë të këtij procesi.

Cookies të palëve të treta

Kur vizitoni faqen tonë, mund të vini re disa cookies që nuk lidhen me Mondelez International. Nëse vazhdoni të lundroni në një faqe interneti që përfshin përmbajtje, për shembull nga Facebook ose YouTube, mund të merrni cookies nga këto faqe interneti. Ne nuk e kontrollojmë gjenerimin e këtyre cookies ndaj dhe ju sugjerojmë të kontrolloni faqet e internetit të çdo pale të tretë për më shumë informacion rreth cookies së tyre dhe se si t’i menaxhoni ato.

Menaxhimi i cookies

Aktivizimi ose çaktivizimi i cookies Nëse nuk keni informacion për llojin dhe versionin e shfletuesit që përdorni për të aksesuar në internet, klikoni “Ndihmë” në pjesën e sipërme të dritares së shfletuesit tuaj, dhe më pas klikoni “Rreth”. Më pas do të shfaqet informacioni përkatës që kërkoni.

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 Klikoni opsionet në “Instrumentet” në pjesën e sipërme të dritares së shfletuesit tuaj dhe zgjidhni “Opsionet e internetit”, më pas klikoni butonin “Privatësia”. Sigurohuni që niveli juaj i Privatësisë të vendoset në “Mesatare” ose më të ulët, çka më pas do të aktivizojë cookies në shfletuesin tuaj. Konfigurimet mbi “Mesatare” do të çaktivizojnë cookies.

Google Chrome (versioni më i fundit)

Klikoni ikonën e çelësit në pjesën e sipërme djathtas të dritares së shfletuesit tuaj dhe zgjidhni “Konfigurimet”. Klikoni “Shfaq konfigurimet e avancuara” në pjesën e poshtme dhe gjeni seksionin “Privatësia”. Klikoni “Konfigurimet e përmbajtjes dhe në seksionin e cookies në pjesën e sipërme, zgjidhni “Lejo konfigurimin e të dhënave lokale” për të aktivizuar cookies. Për të çaktivizuar cookies, ju lutemi kontrolloni opsionet “Blloko faqet nga konfigurimi i të dhënave”, “Blloko cookies të palëve të treta dhe të dhënat e faqes” dhe “Fshi cookies dhe faqe të tjera dhe të dhënat e identifikimit kur mbyllni shfletuesin”.

Mozilla Firefox

Klikoni “Instrumentet” në pjesën e sipërme të dritares së shfletuesit tuaj dhe zgjidhni “Opsionet”. Më pas, zgjidhni ikonën “Privatësia” në pjesën e sipërme të listës që hapet. Kontrolloni opsionin “Prano cookies nga faqja” për të aktivizuar cookies. Nëse dëshironi të çaktivizoni cookies, ju lutemi çaktivizoni këtë kuti.

Safari

Klikoni ikonën e ingranazhit që ndodhet në pjesën e sipërme djathtas të dritares së shfletuesit tuaj dhe zgjidhni “Preferencat”. Klikoni ikonën “Privatësia” në pjesën e sipërme të listës që hapet. Kontrolloni opsionin ku thuhet “Blloko cookies të palëve të treta dhe të reklamave”. Nëse dëshironi të çaktivizoni plotësisht cookies, ju lutemi aktivizoni kutinë “Kurrë”.